top of page
  • Writer's pictureteam Modra3D

Je pro architekta výhodné být či nebýt plátcem DPH?

Updated: Jun 3, 2021


Pro mnoho podnikatelů je další daňovou povinností platba daně z přidané hodnoty (DPH). Pro některé je povinná, pro jiné dobrovolná. V době napsání tohoto článku je základní sazba daně z DPH 21%. Existují další sazby a to:

  • první snížená činí 15% a

  • druhá snížená 10%.

Ve stavebnictví je možné fakturovat s 15% sazbou DPH (nákup je samozřejmě v sazbě 21%) v případě že:

  • se jedná o práce na dokončené stavbě

  • stavba splňuje definici stavby pro bydlení nebo sociální bydlení

Povinnost platit DPH vzniká právnické osobě (např. s.r.o.) i fyzické osobě (např. OSVČ) se sídlem v tuzemsku ve chvíli, kdy její obrat překročí 1 milion korun. Podnikatel by měl včas zjistit zda a kdy k překročení dochází, protože k platbě je potřeba se přihlásit do 15. dne následujícího měsíce.


Co se počítá do obratu:

Do obratu se započítává každá částka, kterou podnikatel získá za zboží nebo službu. Pro účely DPH je rozhodující datum plnění, nikoliv datum uhrazení faktury. Do obratu se započítávají i nezaplacené faktury. Právnická a fyzická osoba i při nepřekročení obratu 1 milion Kč může být dobrovolným plátcem DPH - záleží na finanční výhodnosti.

Kdy se vyplatí být dobrovolným plátcem DPH:

Pokud můžete zvolit zda budete DPH odvádět či nikoliv, dobře si spočítejte, kolik úspora DPH přinese a kolik času a peněz vynaložíte na vedení daňové evidence pro DPH

  • pokud většina vašich obchodních partnerů jsou plátci DPH, vyplatí se být také plátcem.

  • mohou se vám zvýšit šance na získání zakázky, protože budete pro klienta díky odpočtu DPH levnější

  • přihlášení k platbě DPH se vyplatí, kdy plánujete větší firemní (nebo i soukromé) nákupy zboží

  • vyplatí se i v případě nákupu zboží a služeb v zahraničí

  • přihlášení k DPH je výhodné také pro stavební firmy, které nakupují zboží a služby zatížení základní sazbou DPH, ale jejich výstupy podléhají snížené sazbě.. Díky tomu získávají vyšší marže z prodeje.

Tuto stať a následující berte prosím jako úvod do problematiky, všechny údaje je nutné ověřit, protože v covidové době se i zákony a vyhlášky rychle mění a v konečném důsledku jde jen o naše názory a zkušenosti.
78 views
Post: Blog2_Post
bottom of page