top of page
 • Writer's pictureteam Modra3D

Je lepší být zaměstnaným architektem nebo je lépe architektovi - podnikateli?

Updated: Jun 3, 2021


Co je výhodnější, být zaměstnancem nebo podnikatelem není možné jednoznačně říci. Vše má své pro a proti. Pokud se nedokážete rozhodnout, pojďme si srovnat obě možnosti.


zaměstnanci výhody:

 • mají právní ochranu dle zákoníku práce

 • mají nárok na mzdu i v případě, že zaměstnavatel nemá pro něho práci

 • mají nárok na placenou dovolenou (min 4 týdny ročně)

 • mají nárok na nemocenskou (dva týdny platí zaměstnavatel, potom platí stát)

 • je garantovaná maximální pracovní doba

 • mají nárok na přestávky na odpočinek, příplatky za přesčasy, práci o víkendu a svátcích

 • nárok na odškodnění při úrazu nebo nemoci z povolání

 • nárok na ošetřování člena rodiny

 • spousta dalších benefitů na rozhodnutí zaměstnavatelů (stravenky, dodatková dovolená, služební auto a mnoho dalších.

zaměstnanci nevýhody:

 • měli by plnit zadané úkoly nadřízeného

 • mají pevně stanovenou pracovní dobu, místo výkonu práce a náplň práce

 • nemohou se sami rozhodnout, kdy budou pracovat

 • berou mzdu nabídnutou zaměstnavatelem (zákon garantuje pouze minimální mzdu)

OSVČ výhody:

 • podnikají dle Občanského zákoníku, dle zákona o živnostenském podnikání

 • sami si určují, kdy, kolik a jakou práci budou vykonávat

 • vytváří si příležitosti k výdělku sámi a stanovují si cenu své práce

 • příjem na straně podnikatele je v podstatě neomezený

 • plní si své pracovní a společenské sny a představy

OSVČ nevýhody:

 • nemají nárok na nemocenskou první 2 týdny (od 3. týdne dostanou pouze v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění

 • v případě úrazu nebo nemoci z povolání mají nárok pouze, když si platí komerční pojištění

 • za podnikatelská rozhodnutí nesou plnou odpovědnost a riziko

 • v případě problému ručí celým svým majetkem

 • musí vést účetnictví, respektive daňovou evidenci, pokud neplatí paušální daň

 • na vlastní náklady si musí pořídit pracovní pomůcky, nářadí, vozidlo atd.

Poznámka:


co se týče odvodů dá se říci, že za zaměstnance je odvedeno více peněz než za podnikatele.Nejvíce peněz zaplatí zaměstnavatel za své zaměstnance, ve druhé řadě je podnikatel a nejméně zaplatí zaměstnanec sám za sebe.


Melouchy

Nabízí se i třetí možnost - být zaměstnán a přitom si dělat “melouchy” na svůj vlastní živnostenský list nebo i bez něho. Takzvaně vybrat si to nejlepší z obou. Když pomineme slušnost a loajalitu k zaměstnavateli, otázkou je, jak dlouho tuto činnost bude zaměstnavatel tolerovat a jak oba pracovní úvazky budete zvládat. V tomto ohledu bude potřebné perfektně si zorganizovat čas, popřípadě hledat úsporu a pomoc u specializovaných programů jako třeba naše Modra3D.

Pro úplnost uvádíme i čtvrtou alternativu a tou je ne úplně a bez výhrad legální tvz “Schwarz systém”, kdy, architekt je na vlastní živnostenský list “zaměstnán” u podnikatele, nedostává mzdu, ale jednotlivé částky fakturuje podnikateli. I zde je důležitým hlediskem čas. Také tady vám software Modra3D pomůže zkrátit čas tvorby a hlavně změn prováděných v projektu u interiérového nábytku.


Co říci závěrem. Z výše uvedeného základního srovnání zaměstnance a OSVČ se může zdát, že nejjistější a nejsnazší je zůstat zaměstnancem. Z pohledu osobnosti a povahových vlastností nemůže být každý podnikatelem nebo naopak. Jsou lidé, kteří neradi tolerují autority (nadřízené), vadí jim přesný časový režim, jsou ambiciózní, chtějí něčeho v životě dosáhnout a vybudovat a chtějí si vydělat slušné peníze - takoví zřejmě budou volit rizika podnikatele.


Tuto stať a následující berte prosím jako úvod do problematiky, všechny údaje je nutné ověřit, protože v covidové době se i zákony a vyhlášky rychle mění a v konečném důsledku jde jen o naše názory a zkušenosti.

87 views
Post: Blog2_Post
bottom of page