top of page
  • Writer's pictureteam Modra3D

Kolik stojí architekta podnikání jako s.r.o. ?

Updated: Jun 2, 2021


Jako s.r.o.

Společnost s ručením omezeným musí odvést z rozdílu mezi výnosy a náklady daň z příjmu právnických osob ve výši 19%. V případě vytažení peněz z s.r.o. se podíly společníků musí ještě zdanit další, srážkovou daní ve výši 15%

Sociální a zdravotní pojištění:

V případě s.r.o. jsou dvě (tři) možnosti

  • jako společník s odměnami bez zaměstnaneckého poměru

  • jako zaměstnanec s.r.o.

  • jako kombinace obou výše uvedených


V případě odměn společníka platí tyto pravidla. Odměna společníka, která je vyplácena ze mzdových nákladů, podléhá odvodům zdravotního pojištění (13,5%). Sociální pojištění je třeba rozdělit na nemocenské a důchodové pojištění. Nemocenské pojištění se z odměny neodvádí, důchodové až z odměny přesahující 6.000,- Kč za měsíc. Společník pak musí odvést 6,5%.


V případě zaměstnaneckého poměru zaměstnavatel odvádí 25% na sociální pojištění a 9% na zdravotním pojištění. Zaměstnanec pak odvádí 6,5% na sociálním pojištění a 4,5% na zdravotním pojištění.

Závěr:

Obecně platí, že nejvýhodnější varianta je podnikat jako OSVČ, druhý stupeň obsazuje podnikatel jako společník s.r.o., nejhorší a nejméně výhodné je být zaměstnancem s.r.o.


Další daně:

Pro zlepšení nálady je nutno poznamenat, že Česká republika disponuje množstvím dalších daní, které uvádím pro přehled těch nejdůležitějších:

  • daň z přidané hodnoty (bude podrobněji zpracováno příště)

  • silniční daň

  • daň z nemovitých věcí

  • daň z nabytí nemovitých věcí

  • spotřební daň atd.

Tuto stať a následující berte prosím jako úvod do problematiky, všechny údaje je nutné ověřit, protože v covidové době se i zákony a vyhlášky rychle mění a v konečném důsledku jde jen o naše názory a zkušenosti.
36 views
Post: Blog2_Post
bottom of page