top of page
  • Writer's pictureteam Modra3D

Jak postupovat při rekonstrukci kulturní památky ?

Updated: Jul 13, 2021

  • proč žádat o stavební povolení při rekonstrukci bytu

  • proces projednán na NPÚ


Mezi architekty víme, že tohle je často diskutované téma a když zmíníte, že právě pracujete na projektu, který je kulturní památkou nebo v oblasti CHKO ve tváři kolegy se objeví soustrastný pohled. Navíc dost často se zde stává, že realizace památek nejsou zdařilé a to vám bere energii a naději, která je potřebná k vašemu dokončení zdlouhavého procesu s úřady, které někdy přehazují nejasné informace jako horký brambor a je jedno jestli se jedná o stavební úřad, NPÚ, CHKO nebo územní plánování. Někdy se dostanete do začarovaného kruhu a nikdo neví, jak z něj vem - zde se pokusíme popsat naši zkušenost jak nejlépe postupovat.


V první řadě se vše točí kolem klienta, dosti často si lidé koupí památku a chtějí z ní udělat něco, co jaksi není možné a ani vám to není příjemné obcházet tradici a historii objektu či území. To ale neznamená, že není možné řešení v souladu se současnou architekturou - naopak je to podporováno a upřednostňováno, žijeme přece jen v 21. století a rákosové stropy už dnes nikdo neumí ani opravit ani napodobit.


Na konkrétní stavbu je nutné pohlížet jako na celek, její začlenění v prostředí, lokalita, ve které se stavba nachází, původní používané materiály a detaily. Z těchto vstupních kritérií by měly vycházet následné úpravy i vědomí klienta o jejich významu a důležitosti.


Je nutné si uvědomit, že památková péče tu není proto, aby projektovala a ani to od ní nelze očekávat. Proto tak často slýcháme, že takto to nejde, ale už se nedozvíme jak to teda jde. Dost často vám sdělí podmínky, které musíte dle svého uvážení zapracovat a proces schvalování probíhá v dalším kole - proto tedy navrhujeme jako úplně první konzultaci na úřadě.


  1. konzultace: Památkáři z Národního památkového ústavu jsou vám k dispozici pro bezplatné konzultace. Je dobré jednoduše naskicovat ideologii projektu nebo ji jen popsat, s čím je klient spokojen a jít konzultovat a seznámit se s osobou, která o památce a jejím vzhledu bude rozhodovat. Není dobré začít projektovat a investovat čas do něčeho, co neschválí úřad a co se následně musí několikrát předělávat.

  2. vyplnění žádosti: Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšleným pracím je třeba předem podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo magistrát, v ostatních případech městský úřad. Většina úřadů má svůj vlastní formulář žádosti. Úřad si pak od Národního památkového ústavu musí podle zákona vyžádat písemné vyjádření k navrhovaným úpravám – a to je ten okamžik, kdy se vyplatí, že už jste vše s památkářem z NPÚ konzultovali.

  3. prohlídka objektu: Aby mohl památkář z Národního památkového ústavu připravit odborné písemné vyjádření, musí vidět navrhovaný nebo rekonstruovaný objekt a přesně vědět, co chcete dělat. Na místě pořídí dokumentaci, která slouží jen pro potřeby NPÚ a nebude nikde zveřejněna. Na vypracování odborného vyjádření má památkář z NPÚ obvyklou lhůtu 20 dní.

  4. mít vše písemně: Národní památkový ústav pošle své odborné písemné vyjádření příslušnému úřadu. Ten vám vydá závazné stanovisko, v němž vyjádří, zda plánované úpravy a práce na projektu jsou možné. V závazném stanovisku úřad stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. telefonické a osobní schůzky jsou sice potřebné, ale k tomu, aby jste se hnuli z místa je nezbytné mít vše písemně.

  5. realizace: Když máte v ruce všechna potřebná povolení, doporučujeme, abyste se nejprve oběma památkářům (tomu z Národního památkového ústavu i jeho kolegovi z úřadu) ozvali a informovali je, že začínáte s pracemi což se pojí s jejich následnými kontrolními schůzkami na stavbě.


Zní to jednoduše a prostě, jen to tak lehké nikdy není, navíc myslím, že ještě nikdo nepřišel na to jak tyto památky rekonstruovat bez problémů a machinací mezi pomalým úřadem vizí architekta a vroucným přáním klienta.
28 views
Post: Blog2_Post
bottom of page