top of page
  • Writer's pictureteam Modra3D

Jak sestavit cenovou nabídku a jak může vypadat?

Updated: Jun 3, 2021

  • co má cenová nabídka obsahovat

  • co je dobré klientovi popsat a vysvětlit


Základem úspěšné zakázky je komunikace architekta a klienta již od počátku spolupráce. Cenová nabídka je první písemná dohoda o započetí vaší spolupráce. Vzniká na základě osobní schůzky, kdy vám investor popíše zadání a sdělí své požadavky v mnoha případech nejasně a nesrozumitelně ( první bod spolupráce, kde musíme být ostražití ). Následně spolu projdete dané místo - dům, pozemek nebo byt a je dobré být v této první fázi “v pozoru” a dobře naslouchat, jak klient reaguje na vaše dotazy či podněty, ze kterých musíte vytušit jeho přání. Pravda je taková, že lidé dosti často neví, co vlastně chtějí a v průběhu navrhování do projektu zasahují vnější vlivy, o kterých vy nevíte. Příkladem je tvz “ruling tchýně”, která ve finále rozhoduje o všem.


Cenová nabídka by měla obsahovat tyto části nebo kapitoly

  • podrobný popis jednotlivých etap, koncept, studie, DUR, DSP, DPS - aby klient věděl, co je odbornou náplní projektu

  • popis práce, kterou projekt bude obsahovat. To je napsáno srozumitelným pochopitelným stylem, tedy něco jako “zadání”

  • popis toho, co klient dostane a za kolik - tedy ( obsah ) “výstup” Popis výkresové dokumentace, Situace, 3D model, vizualizace fotozákres, množství tištěného paré, průvodní zpráva, atd….

  • jak bude platba probíhat, např. bankovním převodem, v jakých částkách a doplnit termíny splatnosti ( architekti účtují částky i předem 50% )

  • časový harmonogram architektonické činnosti

  • autorský dozor je pro zdárnou realizaci téměř nezbytný, proto je dobré ho začlenit již od začátku do nabídky a účtuje se z pravidla hodinově

  • může být přiložená fotodokumentace pozemku stávající stavu nebo konkrétní nemovitosti která se bude rekonstruovatPřesný rozsah práce je vždy těžké odhadnout, zkušenost praví - počítat vždy s více pracemi a do cenové nabídky započítat navíc minimálně 20%. Důležité je v průběhu práce hlídat časový harmonogram nebo finance a v případě neustálých připomínek ze strany klienta je dobré sdělit že tyto požadavky jsou nad rámec smluvené částky a budou účtovány navíc. To znamená, že pod čarou by měla být vždy poznámka, ve které je napsána vaše hodinová sazba v případě vykonané více práce. Pokud cenová nabídka zahrnuje i profese, měly by být rozepsány i jednotlivé ceny ( VZT, UT, PBŘ, Průzkumy a …)

71 views

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page