top of page
  • Writer's pictureteam Modra3D

Jak vytvořit kvalitní 2D výkresovou dokumentaci ?

Updated: Jul 13, 2021

  • grafické zpracování 2D výkresů

  • estetika technického kreslení

  • přehlednost a čitelnost 2D výkresové dokumentace


Existuje mnoho programů pro architekty, které umožňují 2D dokumentaci vytvořit. Je na vás na co jste zvyklí nebo jaké uživatelské prostředí máte rádi. Software Modra 3D vytváří základní výkresovou dokumentaci automaticky generovanou v řezech pohledech a s kótami. Generovaný výkres si můžete stáhnout v pdf nebo dwg a dále s ním pracovat dle své představy. Technické kreslení má svá pravidla, která se dodržují skrz na skrz všemi profesemi, aby orientace ve výkresech byla pro všechny stejná. To ale neznamená, že výkres nemůže být graficky lepší, přehlednější a mnohem čitelnější. My, co máme rádi grafickou estetiku si na to potrpíme i při technickém rýsování a tvrdíme, že výkres musí být na první pohled i “krásný” a zároveň obsahovat všechny potřebné informace. Ovšem toto provedení není potřeba ve všech stupních projektu, ale pouze tehdy, kdy máme kapacitu ve fázích konceptu, studie nebo projektu interiéru. Problém je, že při častých změnách je tento nadstandard dost náročný, klient neustále mění názory nebo v procesu navrhování dochází k technickým úpravám a vy jste nuceni rychle a efektivně měnit dokumentaci.


Otázka zní, kde ušetřit čas na tuto práci. Proto jsme se s naším programem Modra 3D zaměřili mimo jiné na rychlé efektivní upravování 3D modelu a 2D výkresů nábytku, abychom urychlili komunikaci mezi investorem a architektem. Což znamená, když ušetříte čas, můžeme ho investovat jinde, například do dalších zakázek a částečně také do kvalitní finální grafické podoby projektu - záleží na vašich prioritách.


Grafický zásah provádíme až v poslední fázi před odevzdáním hotového výkresu, kdy je vše odsouhlaseno nebo v případech kdy klientovi potřebujeme rychle ukázat například použití materiálů v širší kontextu. My rádi používáme textury, které ve 2D odpovídají konkrétním použitým materiálům dřevo, kámen nebo beton.


U projektu interiéru se nám osvědčilo, že takto zpracovaný “obrázek” je mnohdy dostačující a není třeba například 3D modelu a předražených vizualizací. Zejména u klientů, kteří raději pár korun ušetří a vloží je do kvality provedeného díla. Ve chvíli, kdy klient vidí celkový pohled v texturách a barvách, lépe chápe jeho prostorové rozvržení a nevidí pouze technické ploché čáry.


U rodinného domu například v pohledech kombinujeme textury materiálů, reálné stíny na domě tzn. světelné podmínky, kvůli měřítku je vhodné použít figury pohybující se v prostoru a doplnit okolní o zeleň, traviny nebo stromy. To celé je doplněno výškovými kótami, hranicemi pozemku nebo značením terénních úprav.

Celková grafická úprava se architektonickými návrhy prolíná - typologie výkresů, rozpisek a legend je nevyhnutelná symbióza. Samotný výkres je grafický výsledek složitých architektonických programů a právě kombinace s reálnými texturami a grafickou úpravou povznáší finální výstup na vyšší vizuální úroveň.278 views
Post: Blog2_Post
bottom of page