top of page
  • Writer's pictureteam Modra3D

Jaké daně a pojištění bude architekt platit jako OSVČ ?

Updated: Jun 3, 2021


Status osoby samostatně výdělečně činné nese s sebou povinnost platit daně a pojištění. Základní jsou daň z příjmu fyzických osob, zdravotní pojištění a sociální pojištění.


Paušální daň je nejjednodušší


Od roku 2021 mohou OSVČ s příjmy do 1 milionu korun platit paušální daň ve výši 5.469,- Kč, kterou tvoří:

  • daň z příjmu ve výši 100,- Kč

  • sociální pojištění ve výši 2.976 Kč

  • zdravotní pojištění ve výši 2.393,- Kč

Pro rok 2021 je nutné finančnímu úřadu oznámit vstup do paušálního režimu do 11.1.2021. Z paušálního režimu je možné vystoupit od 1.1.2022.


Platba se považuje za zaplacenou dnem připsání na účet státní správy, je dobré platit s předstihem.

Daň z příjmu fyzických osob:

Do daňového přiznání se uvádějí všechny příjmy z výdělečné činnosti.Proti nim se uplatňují výdaje na dosažení a udržení příjmů.

  • výdaje v reálné výši (je nutné je evidovat)

  • výdajový paušál

Když odečteme výdaje od dosažených příjmů, získáme základ daně. Daňový základ lze snížit o nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky.

Z výsledné částky vypočítáme 15% daň (z čistého zisku) z příjmu fyzických osob od které se dále odečítají daňové slevy (je jich hodně a mění se).


Sociální a zdravotní pojištění:

  • sociální pojištění se vypočítá jako 14,6% z čistého zisku

  • zdravotní pojištění se vypočítá jako 6,75% z čistého zisku

Sociální a zdravotní pojištění se platí formou měsíčních záloh. Minimální záloha na sociální pojištění pro rok 2021 činí pro hlavní činnost 2.588,- Kč, pro vedlejší činnost je stanovena ve výši 1.036,- Kč. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro 2021 je stanovena na 2.393,- Kč
9 views
Post: Blog2_Post
bottom of page