top of page
  • Writer's pictureteam Modra3D

Rekonstrukce bytu bez stavebního povolení?

Updated: Jul 13, 2021

  • proč žádat o stavební povolení při rekonstrukci bytu

  • v jakém případě o stavební povolení žádat

  • co se může stát když ho nemáte


Pravidla jsou jasná

Stavební zákon určuje dle jasných pravidel, kdy je stavební povolení (DSP) nutné a kdy ne. Stavební povolení vyžadují jakékoliv zásahy do nosných konstrukcí bytových domů například bourání starých nosných stěn, nebo jen jejich části z důvodu zvětšení dveřního otvoru. Celkové rekonstrukce bytu probíhají zejména u staveb starších, například zástavba v Pražských Dejvicích nebo Letenská pláň byla budována kolem let 1900-1920. To znamená, že domy jsou přes sto let staré a mnohdy vás překvapí, co naleznete už jen pod omítkou - třeba cihly ve tvaru chleba, ze kterých jsou postaveny “nenosné “ konstrukce. U těchto a starších domů se provádí rekonstrukce kompletní, od nové elektriky, výměny podlah, nové omítky a celková úprava dispozice, která je vhodnější pro stávající majitele.


I příčky mohou být nosné

Dispozice se nejčastěji mění bouráním nenosných příček, jejich odstranění nebo přesunutí, u těchto starších staveb měly nenosné konstrukce také částečně svou nosnou funkci a jsou provázány celým domem nebo dokonce u na sebe navazují. To znamená, že minimálně bez odborného statického posouzení byste neměli riskovat jejich odstranění. Dle naší architektonické praxe a zkušenosti musíme podotknout, že po odkrytí povrchových ploch se vždy naskytne překvapení v podobě prasklé nosné zdi, špatného nosného trámu v podlaze nebo propadajícího se starého rákosového stropu.

Už jen proto je dobré mít na rekonstrukci najatou firmu, která má s tímto typem problémů jednak zkušenosti a potom lidi, kteří umí efektivně přemýšlet nad vzniklými situacemi.

A co na to sousedé?

Dost často se stává, že zásah, který provedete se projeví v bytě nad vámi nebo pod vámi a to formou prasklin na zdech nebo vypouklin parketové podlahy - tím se dostáváme k tématu rekonstrukce a sousedé. Důležitá rada, kterou bychom chtěli dát je, že je vždy dobré ověřit s klientem sousedské vztahy v domě. Jednak osobně sdělit, že bude probíhat rekonstrukce a případně upozornit na její dobu trvání. Rekonstrukce trvá vždy déle vzhledem k profesím, které na sebe navazují. Jen zvukové omezení je pro mnoho sousedů problém, zejména když tráví více času doma - například s dětmi. Ve chvíli, kdy se stane nepříjemnost tzn. hmotná škoda v jejich soukromém prostředí - ti schopnější neváhají sáhnout po právním řešení. V těchto případech pokud stavíte bez stavebního povolení jste právně nechránění, protože porušujete zákon.


Ohlaste stavbu. Vždy!

Situace u nás je taková že mnoho lidí to riskne a nechtějí čekat na úřady, jejichž současné lhůty k vyjádření jsou časově opravdu v nekonečnu, čemuž lze čelit pouze trpělivostí klienta, ale pro tyto případy se to vyplatí. Stavební úřad na udání musí přijít provést kontrolu a jelikož se jedná o úřední záznam, musí provést jeho šetření. Pro lidi, kteří nejsou v rekonstrukci zběhlí, je to stresující událost zejména pro klienty. A vy musíte umět manévrovat mezi úřadem, sousedem a panickým klientem. V lepším případě se dá se sousedem osobně domluvit a vzniklé škody nechat opravit. V horším případě kreativita české vynalézavosti velí zkusit si udělat novou podlahu všude a to se klientovi už líbit nebude. A tak dochází k nekonečný sporům v domě, ve kterém se snažíte vybudovat nové příjemné prostředí například pro mladou rodinu. Minimálně tedy doporučujeme zvážit. zda podat na úřad alespoň “Ohlášení stavby” pro klidnější proces při rekonstrukci.

400 views
Post: Blog2_Post
bottom of page