top of page
  • Writer's pictureteam Modra3D

Jak správně určit cenu architektonické zakázky

Updated: Jun 3, 2021

Jsou dva efektivní způsoby jak sestavit cenovou nabídku, každému však vyhovuje něco jiného. Architekti s mnohaletou praxí vycházejí ze své vlastní zkušenosti a ceny často upravují dle předchozích zakázek a náročnosti klienta.


1. Výpočet procentem dle m3.

Výpočet obestavěným prostorem se počítá v m3, zahrnuje nejen vnitřní prostor domu, ale i objem všech vnitřních a vnějších příček a konstrukcí. Tato fáze je nejtěžší ve stupni architektonické studie, jedná se odhadovanou cenu kdy se dům na základě klientových požadavků teprve formuje a dost často se jeho velikost mění. Je tedy důležité na základě pozemku a rozlohy domu správně odhadnout i klienta.

Mnoho architektů má při architektonické studii jednotnou cenu také z důvodu, že práce provedené na začátku a na konci jsou vždy stejné. Stěžejní je celkový proces navrhování a rozhodování investora, cena se pohybuje od 120 000,- kč výše. Další fáze projektu DSP a DPS jsou následně dražší vzhledem k jejich náročnosti.


Jak se správně počítá obestavěný prostor. Obvodové stěny se počítají až po vnější líc omítky či obkladu. Ve fázi architektonické studie se obvykle pracuje s tloušťkou stěn 0,5 m; (tato tloušťka odpovídá reálné konstrukci zateplené stěny). K objemu domu se připočítává 15 % ve všech patrech pro plochy, které zabírají stěny a příčky z čehož nám vyjde hrubá podlažní plocha která se vynásobí konstrukční výškou v níž jsou zohledněny i stropy a základy, cca 3,5 metrů. Nepočítá se prostor pod vykonzolovanými částmi domu. Základové konstrukce se zjednodušují na tl. cca 0, 7 které jsou ve fázi studie jen orientační. U plochých střech započítáváme vše po úroveň předpokládaných obvodových atik. Celková odhadovaná cena stavby se pohybuje kolem 6 500 Kč/m³ u levných domů ( stavba částečně svépomoci ) a

8 500 Kč/m³ u domů standardních. Z této částky domu následně vypočítáme procentem cenu za architektonickou činnost což činí 2%.


2. výpočet hodinové sazby dle m2

Tento způsob se používá častěji vzhledem k tomu, že je jeho výpočet rychlejší a pro investory přehlednější. Architekt vynásobí m2 svou hodinovou sazbou která se za studii běžně pohybuje od 600 - 1 000 kč/hod. v některých případech 1 200 kč/hod. Je však nutné brát v potaz, že cena architekta je odvozena od jeho autorského díla tedy kvality návrhu a tyto ceny neplatí pro ty, kteří chtějí například katalogový dům. Ceny za stavební povolení se pohybují od 600 kč/m2, ceny pro realizaci stavby se pohybují od 900 kč/m2. Současné cena standartní stavby za m2 se pohybuje od 35 000 - 55 000 kč/m2.


Podtrženo, sečteno nutno dodat, že cena kterou vypočítáte je vždy pouze odhad a téměř vždy se stane, že projekt vás stojí více času a úsilí. Proto je dobré kalkulovat i s pár procenty navíc které mají pokrýt předem vzniklé vícepráce, běžně přidáváme k vypočítané ceně 10% navíc.


Je pravdou že lidé obecně neví kolik dnes stojí rekonstrukce nebo stavba rodinného domu. Mají určité představy a požadavky které ovšem neodpovídají cenám ani architekta ani realizace. Požadavky jsou vysoké a představy o investicích velmi nízké, je proto zapotřebí důsledné komunikace již od začátku. Pečlivě vysvětlit, co obnáší jednak cena domu a v jakém standardu se jejich představy pohybují, protože ceny technologií a materiálů neskutečně stoupají, ale informovanost veřejnosti stojí na místě.
375 views
Post: Blog2_Post
bottom of page